• 💠💠اطلاعیه در خصوص ارائه کارنامه میان ترم اول💠💠

  ارائه کارنامه میان ترم اول و آموزش خانواده روز دوشنبه 6 آذر ساعت 16:00 انجام می گیرد.

  1402/09/03


  💠💠
  اطلاعیه در خصوص کلاس های آنلاین💠💠

  دانش آموزان و اولیای گرامی

  با توجه به اینکه احتمال غیرحضوری بودن مدارس بدلیل آلودگی هوا وجود دارد لازم است طبق زمان بندی زیر و با استفاده از لینک های موجود در درس "
  ارتباط با آموزش" و لینک موجود در درس زبان فوق برنامه وارد کلاس شده تا تست ورود به فضای ادوبی کانکت انجام گیرد.

  💠 لازم است زودتر از زمان تست از نصب نرم افزار ادوبی کانکت در سیستم خود مطمئن شوید. 

  زمان بندی ورود به ادوبی:

  بخش زبان انگلیسی:  ساعت 18:00 

  کلاس 1-7:    ساعت 20:00

  کلاس 2-7:   ساعت 20:30
   
  کلاس 8:     ساعت 19:00

     کلاس 1-9:    ساعت  19:30

      کلاس 2-9:   ساعت  20:30 

  در صورتی که مشکلی بدلیل رمز عبور داشته باشید در بخش پیام های شخصی به یکی از مسئولین مدرسه پیام دهید تا بررسی شود. 

  💠برنامه کلاس های آنلاین در درس ارتباط آموزش موجود است.
   
  💠ساعت شروع در زمان کلاس های آنلان ساعت 7:55 می باشد که ده دقیقه زودتر باید وارد کلاس شوید. 


  1402/08/23


       1402/08/22

                            

     💠اطلاعیه جهت آزمون‌های میان‌ترم اول
  💠

                              دانش‌آموزان و اولیای گرامی

   

   جهت اطلاع از زمان و بودجه‌بندی  و موارد آزمون آزمون‌های میان‌ترم اول لطفاً به درس ارتبــاط با آمــوزش مراجعه فرمایید.

  1402/08/10